Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2017. december 11-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2017.december 27.)

2017. december 05-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2017.december 21.)

2017. november 27-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2017.december 12.)