Okmány elvesztése, találása
Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés

Mit kell tenni, ha valaki

  • útlevele
  • személyazonosító igazolványa
  • vezetői engedélye
  • lakcímigazolványa

elvész, eltulajdonítják vagy megsemmisül ?

Köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított három munkanapon belül bejelenteni:

  • Eltulajdonítás esetén a bejelentés a rendőrségen tett feljelentéssel is teljesíthető.

Külföldön a feljelentés egy példányát a konzuli tisztviselőnek be szükséges mutatni.

A személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése elektronikus úton is bejelenthető a Hivatal honlapján a Webes Ügysegéd alkalmazásával. A bejelentés teljesítéséhez ügyfélkapu regisztráció szükséges.

Az okmánynyilvántartásban rögzítésre kerül a bejelentés alapján az okmány elvesztésének, eltulajdonításának, illetve megsemmisülésének ténye, amelyből – a lakcímigazolvány kivételével – automatikusan figyelmeztető jelzés továbbítódik a Schengeni Információs Rendszerbe (SIS).

Találás

Mit kell tenni, ha valaki a bejelentés után megtalálja

  • elveszettnek
  • eltulajdonítottnak

vélt okmányát ?

Értesíteni kell a megtalálástól számított három munkanapon belül:

Az okmánynyilvántartásban rögzítésre kerül a bejelentés alapján az okmány megtalálásának ténye, amely alapján a figyelmeztető jelzés automatikusan törlődik a Schengeni Információs Rendszerből (SIS).

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)